Juridische vertaling door een gespecialiseerde vertaler

Juridische vertaling voor bedrijven en organisaties

Vertaalbureau Evina heeft meer dan 15 jaar ervaring in de vertaling van specifieke juridische documenten die NIET beëdigd dienen te worden. Bij ons kun je dus enkel terecht voor de juridische vertaling van volgende documenten:

  • Contracten
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Reglementen
  • Notariële akten
  • Algemene voorwaarden
  • Verkoopsvoorwaarden

Wij leveren een professionele juridische vertaling aan bedrijven, organisaties en verenigingen van en naar het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op vraag). Wij leveren echter GEEN beëdigde vertalingen.

Een vertaler nodig om je juridische documenten en overeenkomsten te vertalen?

Juridische vertaling voor bedrijven en particulieren

Voor een juridische vertaling is niet alleen een perfecte talenkennis nodig. Juridische documenten beschermen en waarborgen je rechten en moeten exact vertaald worden zo niet kan dit zware gevolgen hebben. Voor een juridische vertaling is een grondige kennis van het strafrecht, de wetgeving en het juridische jargon nodig. Het gebruik van juridische terminologie is sterk afhankelijk van de taal, het land, het rechtssysteem van het land, de procedures, de wetteksten en het soort document dat je wenst te laten vertalen.

Juridisch vakjargon en ellenlange zinnen

In schril contrast met een commerciële vertaling, waar we korte en directe zinnen gebruiken, zitten juridische teksten vol vakspecifiek jargon en geijkte uitdrukkingen, verweven in ellenlange zinnen, waar een leek kop noch staart in vindt. De complexe juridische zinsconstructies bevatten vaak ook zinsdelen en uitdrukkingen die zelden of nooit gebruikt worden buiten hun juridische context. Contracten, reglementen, notariële akten en algemene voorwaarden kunnen paragrafen of artikels bevatten die soms een halve pagina lang zijn. Een juridische vertaler moet een grondige taalkennis hebben van zowel de bron- als de doeltaal om dergelijke zinnen in een andere taal te kunnen omzetten.

Confidentialiteit en strikte naleving beroepsgeheim

Wij zijn er ons ten volle van bewust dat juridische documenten vertrouwelijk behandeld moeten worden. Hoewel wij dit met alle documenten van onze klanten doen, willen we hier nog eens extra benadrukken dat we ons voor elke juridische vertaling strikt houden aan het beroepsgeheim. Indien gewenst kunnen we dit ook vastleggen in een confidentialiteitsovereenkomst.

Op zoek naar een vertaler om je juridische documenten, contracten en reglementen in strikte confidentialiteit te vertalen?