Algemene voorwaarden vertalen

Je verkoopsvoorwaarden vertaald met kennis van zaken

Wij vertalen alles soorten verkoopsvoorwaarden met kennis van zaken over de juiste juridische terminologie van en naar het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarbij houden we ons aan de deontologische code. We vertalen je algemene voorwaarden met respect voor de grootste confidentialiteit.

Laat je algemene voorwaarden vertalen door een vertaler met juridische kennis

Algemene voorwaarden zijn belangrijk om duidelijkheid te scheppen bij het sluiten van overeenkomsten met je klanten. Algemene voorwaarden bevatten veel informatie, die meestal ik kleine lettertjes geschreven staan. Daarom worden ze vaak niet gelezen. Ga er echter zeker niet van uit dat een vertaling niet nodig is. Algemene voorwaarden zijn belangrijk om op terug te vallen mocht er zich een probleem, een klacht of onenigheid voordoen tussen jouw bedrijf en dat van je klant. En in dat geval kunnen kleine foutjes grote gevolgen hebben. Laat daarom je algemene voorwaarden vertalen door nauwkeurige professionele vertalers met juridische kennis, zodat de rechtsgeldigheid van je overeenkomst gevrijwaard blijft.

 

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn een omschrijving van regels en afspraken die van toepassing zijn binnen je bedrijf. Het betreft een aantal afspraken over de verkoop van diensten of producten. Algemene voorwaarden bepalen de regels omtrent de betaalmodaliteiten, de leveringstijden, de garantie en de garantieperiode, gevallen van overmacht en wat in geval van een geschil. Elk bedrijf heeft zowat zijn eigen regels en legt de nadruk op voorwaarden die specifiek zijn voor de producten of diensten die zij leveren. Daarom worden algemene voorwaarden soms ook anders genoemd zoals verkoopsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, installatievoorwaarden, garantievoorwaarden, servicevoorwaarden, enz. Welke benaming deze voorwaarden ook hebben, het is vooral belangrijk dat je als bedrijf duidelijk vastlegt waar de klant zich moet aan houden als hij met jou zaken wenst te doen.

 

Het nut van vertaalde verkoopsvoorwaarden

Wanneer je samenwerkt met klanten van over de Belgische taalgrens of met internationale klanten, kun je er niet van onderuit om je algemene voorwaarden te (laten) vertalen. Het is immers van het allergrootste belang dat je anderstalige klanten begrijpen welke je verkoops-, leverings-, installatie en/of garantievoorwaarden zijn zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Plaats die vertaalde algemene voorwaarden op je website en stuur ze ook mee met je prijsofferte. Dit leidt zonder enige twijfel tot meer vertrouwen en een fijne samenwerking. Het spreekwoord ‘goede afspraken maken goed vrienden’ is niet zo maar uit de lucht gegrepen.

Share: