FAQ

Heb je een vraag of begrijp je iets niet? Wellicht vind je het antwoord hieronder. Voor je gemak zijn onze vragen en antwoorden gerangschikt per fase van het vertaalproces. Mocht je vraag hier niet tussen staan, mag je ons altijd contacteren.

ALGEMEEN

Wat verstaan we onder brontaal?

Als we teksten willen vertalen, spreken we van brontaal en doeltaal. De brontaal is de uitgangstaal waaruit we een tekst vertalen naar een andere taal. De brontaal is de taal van de originele tekst. Voor onze klanten betekent de brontaal de taal waarin ze hun teksten aanleveren. Een vertaler vertaalt meestal vanuit één brontaal naar één of meerdere doeltalen.

Voorbeeld: Je stuurt ons een Nederlandse tekst door om die te laten vertalen naar het Frans. De Nederlandse tekst is de brontaal.

Wat verstaan we onder doeltaal?

Bij vertalingen spreken we altijd over brontaal en doeltaal. De doeltaal is de taal waarnaar we een tekst vertalen. De doeltaal is de taal van de vertaalde tekst. Bij ons houdt dat in dat de klanten hun originele tekst doorsturen (in de brontaal) en wij deze dan vertalen naar de doeltaal. Een tekst kan naar één of meerdere doeltalen vertaald worden.

Voorbeeld: Je stuurt ons een originele tekst in het Frans met de vraag om die te vertalen naar het Nederlands. De Nederlandse tekst is in dit geval de doeltaal.

Voor welke talen kan ik terecht bij Vertaalbureau Evina?

Wij vertalen van en naar de talen die ons omgeven: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Voor deze talen beschikken we over een klein maar degelijk netwerk van professionele moedertaalvertalers. Op aanvraag kunnen we eventueel ook vertalingen regelen naar het Spaans, het Portugees en het Pools. Contacteer ons over de mogelijkheden.

Wat zijn moedertaalsprekers of native speakers?

Moedertaalsprekers zijn personen die vertalen naar hun moedertaal, de taal die ze spreken van bij hun geboorte. We gaan ervan uit dat moedertaalsprekers de grammatica van de doeltaal beter beheersen, de nuances van nature beter aanvoelen, een rijkere woordenschat hebben en daarom een betere schrijfstijl hanteren. Wij werken hoofdzakelijk met moedertaalvertalers.

Kan ik niet beter werken met een groot vertaalbureau?

Als je een document hebt dat naar 10 of meer verschillende talen vertaald moet worden en er ook nog eens opmaakwerk nodig is, waarvoor je liefst maar één aanspreekpunt wenst, dan begrijpen we dat je kiest voor een groot vertaalbureau. Heb je echter maar 2 of 3 talen nodig zoals deze die wij aanbieden, dan zit je prima bij ons. Door onze kleinschaligheid staan we dichter bij onze klanten en kunnen we gemakkelijker ingaan op je persoonlijke wensen. Bovendien vinden veel van onze klanten dat we een betere kwaliteit leveren dan sommige grote vertaalbureaus. Wij kennen onze vertalers persoonlijk en weten perfect wat hun mogelijkheden zijn. In grote vertaalbureaus zijn de meeste vertalers een nummer in hun database. Grote vertaalbureaus zijn meestal doorgeefluiken die de teksten van hun klanten doorspelen aan de eerst beschikbare vertaler, die meestal aan heel goedkope tarieven werkt. Dit simpel en winstgevend proces biedt vaak geen enkele ruimte voor kwaliteitscontrole. Daarom doen kleine vertaalbureaus zoals wij het doorgaans veel beter.

DE OFFERTE

Hoe vraag ik een offerte aan?

Heel eenvoudig. Vul het online formulier in en klik op verzenden. Dit formulier komt bij ons binnen in de vorm van een mail. Je kunt 4 bronteksten tot 4 MB per tekst invoeren via het formulier. Of stuur een e-mail naar contact@evina.be, vermeld naar welke taal of talen je tekst(en) vertaald moet(en) worden en voeg de brontekst(en), liefst in Word-formaat, toe als bijlage aan je e-mail.

Hoe lang moet ik wachten op een offerte?

Als je ons een aanvraag stuurt tijdens een werkdag en je voegt hier je brontekst bij, dan ontvang je meestal binnen de 2 à 3 uur een offerte. Indien we eventjes niet op kantoor zijn of indien we uitzonderlijk iets meer tijd nodig hebben om een offerte op te maken, dan laten we je dit weten.

Moet ik mijn bronteksten al meesturen om een offerte te kunnen opmaken?

Inderdaad! Wij willen de teksten die vertaald moeten worden eerst volledig kunnen inkijken. Om een prijs te kunnen bepalen moeten we weten over hoeveel tekst het gaat, moeten we de moeilijkheidsgraad kunnen bepalen, hiervoor de juiste vertaler vinden, en zijn beschikbaarheid controleren. Wanneer we over al die gegevens beschikken, kunnen we je een gerichte offerte sturen.

Kan ik er zeker van zijn dat jullie onze informatie vertrouwelijk behandelen?

Voor vertaalbureaus en hun vertalers geldt de geheimhoudingsplicht. Op eenvoudig verzoek kunnen we ook een bijkomende geheimhoudingsverklaring ondertekenen.Is het goedkoper als we onze teksten eerst zelf vertalen en vervolgens door jullie vertaalbureau laten nalezen en corrigeren?

Is het goedkoper als we onze teksten eerst zelf vertalen en vervolgens door jullie vertaalbureau laten nalezen en corrigeren?

Veel bedrijven proberen zo veel mogelijk hun teksten binnenshuis te vertalen om kosten te besparen. Vooral voor korte en eenvoudige teksten wordt vaak wel eens gedacht dat het goedkoper uitkomt om de tekst zelf te vertalen en vervolgens door een vertaalbureau te laten nalezen en verbeteren. Beschikt de in-house vertaler over voldoende talenkennis, dan moet dat wel lukken. Zo niet kunnen we je alvast vertellen dat het meestal goedkoper en efficiënter is als je de vertaling meteen overlaat aan een professionele vertaler. Wat men vaak niet weet is dat het nalezen en corrigeren van teksten meestal meer tijd in beslag nemen dan de eigenlijke vertaling. Bovendien zal het eindresultaat van een revisie minder goed zijn dan een professionele vertaling die meteen uitgevoerd wordt door een moedertaalvertaler. Aarzel niet om ons hier even over te contacteren.

Kan ik een offerte krijgen voor de vertaling van mijn website of webshop?

Ja zeker! De vertaling van websites is immers één van onze specialiteiten. Om een offerte te kunnen maken hebben we echter alle te vertalen teksten nodig van je website, inclusief de commando’s, call-to-actions en knoppen. Het gemakkelijkst is wanneer je ons de teksten van je website, inclusief de metatags kunt doorsturen in een Word document. Heb je daarvoor geen tijd, dan kunnen wij dat voor jou doen. Weet echter dat dit voor grote websites en webshops met vele tekstblokjes een zeer tijdrovende klus is. Daarom factureren we de kopieertijd van websites van meer dan 10 webpagina’s of webshops met veel kleine tekstblokken aan ons uurtarief. Kies je ervoor om de vertaling aan onze diensten toe te vertrouwen, dan brengen we deze kosten met plezier in mindering van de eindfactuur.

HET AANLEVEREN VAN DE BRONTEKSTEN

Hoe kan ik de teksten die vertaald moeten worden aan Vertaalbureau Evina bezorgen?

Stuur ons je teksten bij voorkeur altijd door in een bewerkbaar formaat zoals Word, Excel of Powerpoint. Via ons online offerteformulier kun je 4 teksten doorsturen van maximum 4 MB elk. Zijn je bestanden iets groter, stuur ze dan door per mail naar contact@evina.be. Lukt dit nog niet omdat ze te groot zijn, dan kun je een beroep doen op het gratis platform van bijvoorbeeld www.wetransfer.com, waarmee je per keer tot 2 GB kunt doorsturen. Dit is handig wanneer je documenten met grote afbeeldingen doorstuurt.

Waarom stuur ik mijn teksten best in een bewerkbaar digitaal formaat?

De meeste vertalers vertalen het liefst vanaf hun beeldscherm op een computer of laptop. Wanneer je je teksten doorstuurt in een digitaal formaat, kunnen ze bron- en doeltekst boven of naast elkaar plaatsen. Dit maakt het voor de vertaler veel gemakkelijker en kan hij/zij veel efficiënter en sneller vertalen. Bovendien is het voor de vertalers ook gemakkelijker om de lay-out van het brondocument zo veel mogelijk te behouden.

Mag ik mijn bronteksten ook in een ander formaat aanleveren?

Naast formaten zoals Word, Excel en Powerpoint, aanvaarden we ook documenten in een pdf-formaat. We hebben het in dit geval wel over een converteerbare source tekst en niet over een gescande tekst. In dit laatste geval kunnen we de tekst niet converteren naar een Word document, tenzij met behulp van een OCR-functie. Een OCR-functie converteert het document dat hij herkent als een afbeelding in tekens zoals letters, cijfers en leestekens. Wanneer de tekens in het brondocument niet helemaal duidelijk zijn of in elkaar overvloeien, worden ze in het geconverteerde document vaak omgezet in totaal andere tekens zoals een t in een f, of een é in een b, enz. Het resultaat moet dus meestal nog ‘opgekuist’ worden, wat alweer veel tijd in beslag neemt. Voor de vertaling van een tekst die helemaal niet converteerbaar is, kunnen we geen gerichte offerte maken. Voor de vertaling van een dergelijk document kunnen we de bron- en de doeltekst niet boven of naast elkaar plaatsen op het scherm. Een dergelijke werkwijze is tijdrovend zodat we genoodzaakt zijn om hiervoor een supplement te vragen.

Mag ik teksten sturen waarvoor ik op voorhand weet dat er nog wijzigingen kunnen in komen, zodat jullie er al mee kunnen beginnen?

Om tijd te winnen sturen sommige klanten ons een voorlopige versie van teksten die vertaald moeten worden, waar later nog herzieningen op volgen. We begrijpen dat het soms niet altijd anders kan, maar houdt er rekening mee dat de verwerking van wijzigingen en het beheer van verschillende versies erg tijdrovend zijn, waardoor het vertaalproces een stuk duurder wordt. Wijzigings- en correctierondes worden immers aan ons uurtarief gefactureerd.

Ik dacht dat de teksten die ik doorstuurde definitief waren, maar nu blijkt dat we toch nog aanpassingen en/of aanvullingen aangebracht hebben. Is dat een probleem?

Dit kan altijd eens gebeuren. Probeer ons in dat geval zoveel mogelijk een nieuwe versie door te sturen waarop de aanpassingen aangeduid staan met een ander kleurtje, of via de 'track change' zodat we de aanpassingen snel kunnen terugvinden. We zorgen er dan voor dat de vertaalde teksten zo snel mogelijk aangepast worden. Houd er echter rekening mee dat een aanpassing, een wijziging of een aanvulling achteraf kan leiden tot fouten of een inconsistente terminologie ten opzichte van de eerste vertaling. Bovendien vraagt de vertaling van 10 keer 50 woorden veel meer werk dan een vertaling van 500 woorden in één keer. Probeer dus zo veel mogelijk definitieve teksten aan te leveren en houdt er rekening mee dat het herwerken van een vertaling tijdrovend is wat het vertaalproces bijgevolg een stuk duurder maakt.

Kan ik een tijd reserveren om een tekst bij jullie te laten vertalen, die we later zullen toesturen?

Als je zeker bent van het tijdstip dat je je tekst zult insturen, dan reserveren we graag tijd voor je.

Ik kan de definitieve bronteksten niet op het overeengekomen tijdstip aanleveren. Wat nu?

Normaal gezien is dat geen probleem. Weet echter dat een vertaler tijd vrijgehouden heeft in zijn agenda om met de geplande vertaling te kunnen starten. Omdat onze vertalers niet graag nutteloze tijd verspillen, vullen we die ‘lege momenten’ op met andere opdrachten die uiteraard ook binnen een bepaalde levertermijn klaar moeten hebben. Afhankelijk van de omvang van die andere opdracht, zal de levertermijn van jouw opdracht verschuiven naar een latere levertermijn. Je doet er dus goed aan om het overeengekomen tijdstip van aanlevering zo veel mogelijk te respecteren zodat we netjes op schema blijven.

DE VERTALING

Hoe verloopt een vertaalproject?

In functie van de aard van de tekst, de sector en de taal, zoeken we een geschikte vertaler met een grondige kennis van het onderwerp en de inhoud. De vertaler ontvangt alle nodige instructies die nodig zijn om het vertaalproject tot een goed eind te brengen. Dit is de beste garantie om een kwalitatieve vertaling te kunnen leveren binnen de gewenste termijn.

Kunnen jullie de originele lay-out behouden?

Tijdens een vertaling proberen we zo veel mogelijk de originele lay-out te behouden. Houd er echter wel rekening mee dat een Nederlandse tekst meestal 10 % langer kan zijn dan een Engelse tekst, een Franse en een Duitse tekst soms zelfs 20 à 30 % langer dan Engelse tekst. Voorzie dus voldoende ruimte zodat we de vertaling niet tot een telegramstijl hoeven te reduceren.

Gebruiken jullie vertaalmachines zoals Google Translate om te vertalen?

Absoluut niet! Ook al werken de vertaalmachines al een stuk beter dan enkele jaren geleden, kan geen enkele machinevertaling, en dus ook niet deze van Google Translate, de kwaliteit van een goede ‘ambachtelijke’ vertaling evenaren. Weet dat er aan een machinevertaling heel wat risico’s verbonden zijn. De minste fout, een verkeerd woord, een verdraaide zinsconstructie - en die zitten er voortdurend in - kunnen je vertaalde tekst een totaal andere betekenis geven. Als je zelf de taal niet machtig bent, zul je het misschien niet merken, maar de lezer wel. Denk aan het imago van je bedrijf en gebruik zelf geen machinevertalingen. Wij doen het in geen geval!

Kunnen jullie mijn website vertalen?

Ja zeker! De vertaling van websites en SEO of zoekmachineoptimalisatie zijn één van onze specialiteiten. Om een offerte te kunnen maken hebben we echter alle te vertalen teksten nodig van je website. Het gemakkelijkst is wanneer je ons de teksten van je website, inclusief de metatags kunt doorsturen in een Word document. Uiteraard kunnen wij de teksten ook voor jou kopiëren. Dit vraagt echter tijd. Voor websites van meer dan 10 webpagina’s of webshops met veel kleine tekstblokken factureren we de kopieertijd aan ons uurtarief. Wanneer je de vertaling uiteindelijk aan onze diensten toevertrouwt, worden deze kosten in mindering gebracht van de eindfactuur.

Kunnen jullie ondertitelen?

Het ondertitelen van films of reclamespots is een aparte vertaaldiscipline waar specifieke vaardigheden en apparatuur voor nodig zijn. Door onze kleinschaligheid hebben we bewust gekozen om geen ondertitelingen te doen. Sommige klanten sturen ons echter de geschreven brondialoog, die wij dan uiteraard wel kunnen vertalen als een gewone vertaling.

Leveren jullie tolkdiensten?

Vertalen en tolken zijn twee verschillende disciplines. Vertalen gebeurt vanuit een geschreven brontekst, tolken is een orale vertaling van een gesproken tekst. Binnen ons kleinschalig vertaalbureau hebben we er bewust voor gekozen om enkel (geschreven) vertalingen te leveren.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt is door een beëdigde vertaler. Een beëdigde vertaler mag op basis van zijn opleiding of ervaring een professionele eed afleggen voor een rechtbank waardoor hij/zij de bevoegdheid krijgt om bepaalde officiële documenten te vertalen zoals een bewijs van goed gedrag en zeden, een geboorteakte, een huwelijksakte, een echtscheidingsakte, een attest van ongehuwde staat, een adoptiedossier, een overlijdensakte, diploma’s, een rijbewijs, een attest van nationaliteit, een uittreksel uit het strafregister, loonfiches, medische attesten, enz. In sommige landen kan de betreffende instantie eisen dat de vertaling van een dergelijk document gebeurt door een beëdigd vertaler. Vervolgens moet deze vertaling gevalideerd worden met een stempel van de rechtbank.

Kan ik bij jullie terecht voor beëdigde vertalingen?

Neen. Door onze kleinschaligheid beschikken we niet over beëdigde vertalers en kunnen we geen beëdigde vertalingen leveren.

DE LEVERING VAN DE VERTALING

Wanneer is de vertaling van mijn tekst klaar?

Een vertaalopdracht doorloopt een heel proces. De deadline wordt bepaald door het volume van de te vertalen brontekst, de techniciteit en de complexiteit, de talencombinatie en de beschikbaarheid van de vertaler en de revisor die de meeste affiniteit hebben met de gewenste vertaalopdracht.

Wat is het verschil tussen de vertaaltijd en de levertijd?

De vertaaltijd is de tijd die een vertaler effectief nodig heeft om een vertaalopdracht uit te voeren. De vertaaltijd is de tijd gedurende welke de vertaler onafgebroken werkt aan een vertaling vanaf het begin totdat het af is. Voor een korte opdracht is het uiteraard mogelijk om er onafgebroken aan door te werken. Dan is de vertaaltijd bijvoorbeeld een uur tot 3 of 4 uren en de levertijd een dag. Voor grote opdrachten is dat een ander verhaal. De levertijd is de doorlooptijd die het hele project in beslag neemt, van de voorbereiding van de opdracht tot het einde. Voor grote, specifieke en/of technische opdrachten gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf. Soms moet de vertaler aan research doen en moet er terminologie afgestemd worden. Het kan ook gebeuren dat een vertaler niet onmiddellijk beschikbaar is. Na de vertaling worden de teksten ook nog eens doorgenomen door een revisor die de eventuele tikfoutjes verbetert zodat je een kwalitatieve tekst ontvangt. Daarom is de vertaaltijd dus niet hetzelfde als de levertijd.

Hoeveel tekst kan een vertaler vertalen per dag?

Afhankelijk van het onderwerp en de complexiteit van de teksten, vertaalt een ervaren professionele vertaler doorgaans gemiddeld ongeveer 2500 woorden per dag. Dat is gerekend op voorwaarde dat die vertaler beschikbaar is. Als je zelf wilt berekenen hoe lang het zou duren om je vertaling te ontvangen, kun je die 2500 woorden per dag als basis nemen. Maar denk eraan dat de vertaler eerst beschikbaar moet zijn en dat een revisor je teksten nog moet doorlopen om de eventuele achtergebleven tikfoutjes eruit te halen.

Kunnen we bij jullie terecht voor een spoedvertaling? Ook tijdens het weekend?

We zijn een klein team, maar als onze agenda het toelaat en de opdracht is niet te omvangrijk, nemen we je spoedvertaling graag aan. Houd er echter rekening mee dat onze vertalers voor spoedopdrachten, maar ook voor nachtwerk, weekendwerk en/of vertalingen op feestdagen een supplement aanrekenen.

Hoe worden mijn vertalingen geleverd?

Wij leveren vertalingen binnen de overeengekomen levertermijn per e-mail.

DE TARIEVEN

Hoe wordt de prijs van een vertaling bepaald?

Voor de prijsbepaling van een vertaalopdracht bestaan verschillende methodes. Sommige landen of vertaalbureaus hanteren een prijs per woord, andere een prijs per regel en nog andere een prijs per uur. Wij werken meestal aan een tarief per regel, gerekend in de doeltaal. Afhankelijk van de complexiteit van de tekst en de randvoorwaarden kunnen hier toeslagen of kortingen op berekend worden. Geen tekst is echter dezelfde. Zo moet aan de vertaling van een brochure of een website bijvoorbeeld veel meer aandacht besteed worden dan aan de vertaling van een mailing. Vandaar dat we steeds de brontekst nodig hebben om onze prijs te kunnen bepalen. We ramen dan per opdracht hoeveel regels de doeltaal zal bevatten en hoe moeilijk of hoe gemakkelijk de vertaling zal zijn, en berekenen op basis daarvan de geraamde kostprijs voor de vertaling. Wens je liever toch een prijs per woord, dan maken we voor jou graag een uitzondering.

Wat bedoel je met een prijs per regel?

Onze prijs wordt bepaald door het aantal regels dat we nodig hebben voor je vertaling. Wij rekenen in regels van 55 aanslagen. Het aantal aanslagen is het aantal keren dat onze vingers een toets van ons toetsenbord indrukken. De spaties zijn hier dus inbegrepen. Wij vinden dit de meest correcte berekening. Sommige talen zoals het Duits bijvoorbeeld, hebben slechts 1 woord nodig om iets te omschrijven terwijl andere, zoals het Frans, een term liever opsplitsen in 3 of 4 woorden. Als je rekent per aanslag, hoeven we onze kop niet meer te breken over lange of korte woorden, over meer of minder woorden. Een prijs per regel lijkt ons de meest correcte manier om een prijs te berekenen.

En waarom geen prijs per uur?

Het is heel moeilijk om op voorhand te voorzien hoe lang we gaan bezig zijn aan een bepaalde vertaalopdracht. Bovendien is tijd relatief. Sommige dagen kunnen we alles aan en zullen we meer werk per uur kunnen bolwerken dan op de dagen dat we eens moe zijn of vaker gestoord worden. Wij worden tussendoor ook vaak opgebeld door klanten of moeten dringend een mail beantwoorden. Wanneer dit gebeurt tijdens de vertaaluren, wordt het moeilijk om de tijd die we effectief besteden aan vertalen en de tijd die we besteden aan administratie van elkaar te onderscheiden. Daarom vinden we een prijs per uur geen goed idee voor vertaalwerk.

Waarom bepalen jullie de prijs op basis van de doeltaal?

Sommige talen zijn breedsprakerig en nemen meer ruimte in beslag dan andere talen. Daarmee bedoelen we dat er meer woorden nodig zijn om iets te vertellen dan in een andere taal. Een Franse en een Duitse tekst zullen doorgaans gemiddeld ongeveer 15 à 20 % meer aanslagen nodig hebben dan een Nederlandse tekst. Een Engelse tekst daarentegen zal meestal minder woorden of aanslagen nodig hebben. Daarom bepalen we onze prijs op basis van de doeltaal. Je betaalt immers in functie van het aantal aanslagen of tekens die we nodig hebben voor je vertaling.

Hoe kan ik weten hoeveel woorden of aanslagen er in mijn brontekst staan?

In een Word document kun je klikken op de tab ‘controleren’, waar je een tabje ‘woorden tellen’ ziet staan. Als je daarop klikt, opent een klein pop-up schermpje waarop je het aantal woorden en het aantal tekens (aanslagen) inclusief spaties kunt zien staan. Het aantal regels dat je er ziet staan, stemt echter niet overeen met het aantal regels waarover wij spreken. In een Word document heb je korte en langer regels, het betreft het aantal lijnen waarop geschreven tekst staat. Bij ons bestaat een regel altijd uit 55 tekens. Let er wel op dat je het vakje ‘inclusief tekstvakken, voet- en eindnoten’ ook aanvinkt.

Tellen lidwoorden ook mee in de prijs?

Inderdaad, lidwoorden tellen ook mee. Als vertaalbureau gebruiken we de telfunctie in de tekstverwerkers om het aantal tekens te tellen en daar zitten uiteraard ook de lidwoorden in. Ze kunnen dus niet uit de telfunctie gefilterd worden. Uiteindelijk moeten deze telkens ook getypt worden.

Moet ik een toeslag betalen voor een spoedvertaling?

Spoedvertalingen zijn duurder dan ‘normale’ vertalingen. Voor elke spoedvertaling moeten we andere projecten opzijschuiven om capaciteit vrij te maken. Daarbij moeten vertalers vaak sneller werken om zo’n spoedvertaling op tijd af te kunnen leveren. Hiervoor vragen wij een toeslag van 50 tot 100 %, afhankelijk van het feit of we hiervoor ’s avonds, ’s nachts of tijdens een weekend of feestdag moeten aan werken.

Wat verstaan jullie onder een spoedvertaling?

Wanneer je ons net voor het sluitingsuur of het weekend een vertaling aanvraagt die diezelfde dag nog klaar moet zijn, spreken we van een spoedvertaling. Maar ook kleine vertalingen die we onmiddellijk moeten vertalen en waarvoor we onze planning moeten verschuiven, vragen we een spoedvertalingstoeslag. Een vertaler vertaalt gemiddeld zo’n 2000 à 2500 woorden per dag, inclusief het nalezen en verbeteren. Voor een opdracht van 4000 à 5000 woorden die binnen een dag klaar moet zijn moeten we meestal ’s avonds of ’s nachts doorwerken. Daarom valt een dergelijke vertaling ook onder de noemer spoedvertalingen.

Krijg ik korting voor een grote opdracht?

Normaal gezien wel. Voor een opdracht van 1000 woorden hebben we meestal evenveel administratief werk als voor een opdracht van 10.000 of van 100.000 woorden. Bovendien kunnen we efficiënter doorwerken aan een grotere opdracht, want voor elke opdracht hebben we wat inlooptijd nodig, zoals een ‘warming up’ bij het sporten. Daarom geven we graag een korting bij grotere opdrachten.

Kan een vertaling niet goedkoper? Of kan ik de revisie laten wegvallen om de prijs te drukken?

Goedkopere vertaalbureaus kunnen dit misschien wel. Zij werken immers vaak met jonge, onervaren vertalers die genoegen nemen met een lagere verloning. Maar vaak loopt dit fout af. Vertalen is een vak waarvoor je jarenlang ervaring moet opbouwen om het meester te worden. Je laat je immers toch ook liever opereren door een professor of een arts met ervaring dan door een assistent of een arts in opleiding? Die ervaring, inclusief kwaliteit en zekerheid bieden wij ook met onze vertalingen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een klant bij ons komt aankloppen met een slechte vertaling van een goedkoper vertaalbureau. Jammer, want hierdoor betaal je dubbele kosten en verlies je veel tijd

Hanteren jullie ook een minimumprijs per opdracht?

Voor elk project, klein of groot, moeten we een reeks administratieve taken uitvoeren: mails beantwoorden, een offerte maken, een briefing opmaken voor de vertalers, de vertaling leveren, een factuur opmaken en doorsturen, enz. Al deze handelingen vragen tijd en tijd kost geld. Daarom hanteren veel vertaalbureaus een minimumbedrag per project. Wij hebben dit een lange tijd niet gedaan, totdat we ontdekten dat wij voor bepaalde klanten enkel werden aangesproken voor kleine opdrachten, terwijl de grote opdrachten aan andere vertaalbureaus werden toevertrouwd. Dit vonden we niet zo fijn. Daarom hebben we beslist om ook een minimumtarief te hanteren per opdracht, met uitzondering van onze vaste en trouwe klanten waarvan we zeker weten dat ze ons zowel kleine als grote opdrachten toewijzen.

Wat zijn jullie betalingsvoorwaarden?

Onze facturen zijn betaalbaar op 14 dagen factuurdatum. Gelieve te noteren dat wij een strikt betalingsbeleid volgen. Voor grotere projecten (vanaf 1000 euro) vragen we een voorschot van 30 % betaalbaar voor de aanvang van de opdracht. Voor projecten die over een langere termijn lopen, maken we een tussentijdse factuur op. Voor vaste en regelmatige klanten, houden we de prestaties bij en factureren we maandelijks. Ook deze facturen zijn betaalbaar op 14 dagen factuurdatum.