Privacybeleid Vertaalbureau Evina

Ons privacybeleid overeenkomstig de nieuwe AVG (GDPR in het Engels)

Ons privacybeleid is gebaseerd op de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in de gehele Europese Unie.
Deze website is een persoonlijk initiatief en eigendom van Evina BV.
Door onze website te bezoeken en te gebruiken geef je aan dat je instemt met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Bescherming van je persoonlijke gegevens

Vertaalbureau Evina hecht veel belang aan het respect voor je persoonlijke levenssfeer en houdt zich strikt aan de wetgeving inzake de bescherming van je persoonlijke gegevens. Wanneer je ons via de website contacteert, een offerte aanvraagt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in heel de Europese Unie.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom

Via deze website verzamelt Vertaalbureau Evina persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan, om je een offerte te kunnen opmaken en naar je toe te sturen, of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.

1. Contactformulier

Bij het invullen van een contactformulier op de website van Vertaalbureau Evina, kunnen we volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam en je functie
 • De naam van je bedrijf
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP-adres

De gegevens die je ons doorgeeft via het contactformulier dienen om je te bellen en/of te mailen om een antwoord te geven op je vragen, je verzoeken en/of opmerkingen.

2. Offerteformulier

Bij het invullen van een offerteformulier op de website van Vertaalbureau Evina, kunnen we volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Je naam, voornaam en functie
 • De naam van je bedrijf of organisatie
 • Je adres
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • De url van je website
 • Je btw-nummer
 • Details over de opdracht
 • Meesturen van te vertalen documenten
 • Je IP-adres

De gegevens die je ons doorgeeft via het offerteformulier dienen om je te bellen en/of te mailen in verband met de gewenste opdracht, om hiervoor een offerte op te maken en je door te sturen en om na jouw goedkeuring van de offerte je op te nemen in ons klantenbestand zodat we je voor, tijdens en/of na de levering van een (deel)opdracht een factuur kunnen opmaken en doormailen.

3. Je inschrijven op onze nieuwsbrief

Zoals je kunt lezen in ons antispambeleid, sturen we slechts heel zelden een mailing of nieuwsbrief. Ben je geïnteresseerd om onze nieuwsbrief te ontvangen, schrijf je hier dan voor in via onze website. Hiervoor vragen we je volgende gegevens:

 • Je naam en je voornaam
 • Je mailadres

Voor het opstellen en versturen van onze nieuwsbrieven werken via het MailChimp platform, waarin we je gegevens zoals je naam en je mailadres bewaren. Dit mailplatform is volledig conform de AVG van 25 mei 2018.

4. Andere doeleinden

Normaal gezien verkrijgen wij de bovenstaande persoonsgegevens rechtstreeks van jou en zijn ze noodzakelijk voor de correcte hierboven omschreven doeleinden.
Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen we je persoonlijke gegevens ook verwerken om:

 • ze te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om je financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen
 • ze over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de website of de diensten.

Als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten beschouwd kan worden (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Hoe lang bewaart Vertaalbureau Evina je gegevens

Vertaalbureau Evina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien je niet ingaat op een offerte, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Voor de nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je zelf beslist om je hiervoor uit te schrijven.

Delen met derden

Vertaalbureau Evina verstrekt je persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1. Onze vertalers

Bij de toewijzing van een opdracht ontvangen onze vertalers enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van hun werk:

 • De naam van je bedrijf
 • De url van je website

Deze gegevens bieden hen de mogelijkheid om zich te verdiepen in je activiteiten, je diensten en producten om aldus de juiste terminologie te kunnen toepassen en voldoende gedocumenteerd te zijn voor een correcte uitvoering van hun copywriting- en vertaalwerk.

2. Geen derden voor marketingdoeleinden

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.

Het gebruik van cookies

 • De website van Vertaalbureau Evina maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.
 • Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Het zorgt ervoor dat de toegang tot de website vergemakkelijkt en dat de navigatie sneller en efficiënter verloopt.
 • Indien je de cookies niet wenst te accepteren, kun je dit aangeven in je browser. Dit betekent echter dat je tijdens bepaalde handelingen op onze website, zoals een formulier invullen, je hinder kunt ondervinden omdat de website je gegevens niet of niet volledig kan onthouden.
 • Lees meer over ons Cookiebeleid

Het in kaart brengen van je bezoeken aan onze website

 • Op de website van Vertaalbureau Evina worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je gegevens opgevraagd worden en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van je bezoek- en klikgedrag op onze website.
 • Vertaalbureau Evina gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

 • Vertaalbureau Evina maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Vertaalbureau Evina te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vertaalbureau Evina heeft hier echter geen enkele invloed op.
 • Vertaalbureau Evina heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  Wij werken echter niet met Google Adword-campagnes, zodat wij je gegevens niet actief aan Google doorgeven.

Gelinkte websites

 • Op zijn website verwijst Vertaalbureau Evina via links naar websites van derden. Aangezien wij de websites van derden niet beheren, raden we je aan altijd het privacybeleid van deze externe websites door te nemen.
 • Vertaalbureau Evina is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden of voor diensten die beheerd worden door andere bedrijven of organisaties.

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens

 • Vertaalbureau Evina neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en doet zijn uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de binnen dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. We verwerken je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier. En we doen ons uiterste best om je persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Je persoonsgegevens worden zolang verwerkt als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming tot gevolg kan hebben dat je niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of manipulatie of vernietiging van je persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Vertaalbureau Evina maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit gegarandeerd kunnen worden.
 • Heb je ondanks onze beveiligingsinspanningen de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Vertaalbureau Evina verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via onderstaande bedrijfsgegevens.

Je rechten om je persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen

 • Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van je bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve ons hiervoor te contacteren via onderstaande contactgegevens. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jezelf die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden verbeterd of aangepast. Indien je bij ons een dergelijk verzoek indient, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.
 • Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jezelf verwijderd worden als deze niet langer nodig zouden zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen van Vertaalbureau Evina, dan kun je je uitschrijven door het e-mail adres waarop je de nieuwsbrief ontvangt in te vullen in het vakje dat verschijnt nadat je onderaan de nieuwsbrief hebt geklikt op de link ‘uitschrijven’. Hierop ontvang je een automatische bevestigingsmail waarin staat dat het systeem je persoonsgegevens van de lijst heeft geschrapt.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Als je een verzoek wenst in te dienen om één of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar onderstaand mailadres. In dit verzoek moet duidelijk vermeld worden welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacy Commissie.

Meer informatie betreffende de weet op de gegevensbescherming vind je op de website: http://www.privacycommission.be

Hoe kun je Vertaalbureau Evina contacteren in verband met ons privacybeleid

Om te reageren op ons privacybeleid kun je ons contacteren:

 • per e-mail naar: contact@evina.be
 • telefonisch op het nummer +32 496 038 538
  van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
 • per post naar het adres: Katoenstraat 8 bus 0303, 9900 Eeklo

Aanpassingen aan het privacy beleid

Vertaalbureau Evina behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of bij te werken. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige privacybeleid hieronder, dus u bent steeds op de hoogte wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Laatste wijziging aan dit privacybeleid: 27 juli 2022