Vertaling lastenboek of bestek door een technische vertaler

Technische vertaling van een lastenboek of bestek

Wij vertaalden reeds diverse lastenboeken voor de bouw van woningen, appartementen, bouwcomplexen, tuinaanleg of volledige projecten voor zowel architecten, projectontwikkelaars als bouwpromotoren. De vertaling van een lastenboek of bestek dient uiteraard met kennis van zake te gebeuren. In België zijn situaties waarin de betrokken partijen een verschillende taal spreken, niet zo ongewoon. Daarvoor ben je bij aan ons aan het juiste adres.

Een vertaler nodig om je lastenboek of bestek met kennis van zake te vertalen?

Wat is een lastenboek eigenlijk?

Het woord lastenboek is eigenlijk een leenvertaling uit het Frans (cahier des charges). Daarmee behoort het woord lastenboek tot de Belgische standaardtaal. In Algemeen Nederlands gebruikt men bij voorkeur het woord bestek.
Een lastenboek of bestek is een documentenbundel met een nauwkeurige beschrijving en prijsberekening van de uit te voeren werken van een project zoals een bouwproject, maar kan evengoed opgesteld worden voor de bouw van een website, het opzetten van een reclamecampagne, een industrieel proces of een IT-project.

Waaruit bestaat een lastenboek of bestek?

Een lastenboek bestaat uit een technisch gedeelte en een administratief gedeelte. Het administratieve luik omvat de administratieve en juridische voorwaarden die nodig zijn voor aanbestedingen zoals de locatie van de bouwwerken, de prijs, de uitvoeringstermijn en de eventuele boetes.
Het technische luik vermeldt de omschrijving van het gebouw, het ondergronds en bovengronds gedeelte, de verdiepingen, het dakwerk, de privatieve en gemeenschappelijke delen van appartementen, de diverse ruimtes, de uitvoeringswijze van de werken, de keuze van de materialen, de kleur, de afmetingen, en nog veel meer.
Ook de EPB-richtlijnen worden in het lastenboek opgenomen en beschrijven de isolatiematerialen, de isolatiedikte, de keuze van het glas, het type verwarming, en een evenwicht tussen isolatie en ventilatie. Aan de hand van al deze elementen wordt het EPB-peil voor het gebouw bepaald.

Het belang van een lastenboek of bestek

De technische omschrijving in het lastenboek wordt meestal geïllustreerd aan de hand van tekeningen. Samen met de meetstaat en de prijsofferte vertelt het lastenboek wat je krijgt voor welke prijs. Het lastenboek vertelt meteen wat er wel en niet inbegrepen is in de totale kostprijs van een bouwproject. Op die manier vormt het lastenboek of bestek de basis van het contract tussen de projectontwikkelaar of de aannemer en de klant. Hoe gedetailleerder het lastenboek, hoe kleiner de kans dat de aannemer fouten zal maken tijdens de uitvoering.

Zit je met een typische Belgische situatie?
Wij zorgen voor een professionele vertaling van je lastenboek

Bij een bouwproject zijn steeds verschillende partijen betrokken: de projectontwikkelaar, de architect, de aannemer, de onderaannemer, de gemeente, de klant, enz. Vooral in België komen we wel vaker situaties tegen waarbij de betrokken partijen soms verschillende talen spreken: een Nederlandstalige projectontwikkelaar bouwt een appartementencomplex in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar zowel Franstalige, als Nederlandstalige en Engelssprekende allochtone klanten geïnteresseerd kunnen zijn in de aankoop van een appartement. In dergelijke situaties dringt een degelijke vertaling van het lastenboek zich op. Wij beschikken over alle knowhow voor een correcte technische vertaling van jouw lastenboeken van en naar het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Tevreden klanten uit de bouwsector vertellen …

 

Bij deze wil ik ook jullie bedanken voor de correcte werking! We zijn heel tevreden over de vertaling, en de behaalde afgesproken termijnen. Mochten we nog eens vertaalwerk hebben, zullen we zeker aan jullie denken!

— San Meuwes, Lava architecten

Ook een vertaler nodig om je technische documenten zoals lastenboeken, bestekken of EPB-richtlijnen met kennis van zake te vertalen?